| Napište nám   

 Úvodní stránka

 Historie společnosti

 Kontaktní a

   identifikační údaje

 Reference

 Certifikáty a

   osvědčení

Společnost vznikla 16.10.1996. Od vzniku je společnost zaměřena na poskytování kompletních služeb v oblasti stavebnictví od investičního záměru až po kolaudační řízení.

Pro zajištění kvalitních a kompletních služeb v souladu s mezinárodně uznávanými standardy v oblasti stavebnictví, se vedení společnosti rozhodlo zavést a vybudovat systém jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Systém jakosti se podařilo zavést v říjnu 2001 zdárnou certifikací.

Současná společnost je tedy certifikovanou společností s dobrým postavením na trhu poskytuje zákazníkům služby v oblasti stavebnictví, které spočívají v kompletní dodávce staveb a stavebních prací, včetně projektové přípravy a inženýrské činnosti ve všech fázích přípravy a realizace staveb. Pro zajištění všech činností vyplývajících z výše uvedeného rozsahu společnost zaměstnává pracovníky v odpovídajícím profesním složení, Vedení společnosti zajišťují zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním včetně autorizace pro pozemní stavby. Dále v rámci subdodávek spolupracuje se společností i cca 20 subdodavatelů.

Sídlo společnosti je v Chocni v ulici Na Bílé 1142. Pro realizaci předmětu podnikání vlastní společnost osobní i nákladní automobily, techniku pro manipulaci a provádění zemních prací.

Díky výše uvedeným činnostem se společnost zaměřuje na zajištění kvality prací, ochranu životního prostředí, dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany. Kvalitu a rozvoj společnosti dokazuje každoroční stabilizovaný obrat a objem realizovaných staveb. Z toho také vyplývá základní cíl společnosti, kterým je poskytování kompletních služeb v oblasti stavebnictví v evropské kvalitě pro nejširší okruh zájemců se zaměřením na menší a střední zákazníky.

 

© ŠELA stavel s.r.o.

 Datum poslední aktualizace : 1.7.2003